MILJØ

SYDHAVN JERN-METAL

Din sikkerhed for en miljørigtig håndtering af jern & metal

TLF : 50 306464

Vi er miljø godkendte til at håndtere og modtage alle typer af skrot. Vi har de nødvendige godkendelser fra køenhavns kommunes,

miljø & tejniske forvaltning.

 

Vi har miljøhensyn i fokus, hvor vi er meget bevidste som genvinding virksomhed at minimere belastningen for miljøet.

 

Personalet har også de nødvenlige kurser samt erfaring til at håndtere skrottet miljømæssigt korrekt.

MILJØHENSYN: